Hållbarhet för oss innebär att ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och social förhållanden när vi hjälper våra kunder.

Ekonomiskt perspektiv: Fungerar inte verksamheten med intäkter och kostnader samt kontroll på de ekonomiska ramarna verksamheten har så blir det svårt att driva verksamheten på lång sikt.

Miljömässigt perspektiv: Verksamheten måste beakta den yttre miljön i varje beslut. Verksamheten bör arbeta för att bli klimat neutral eller att kompensera för sina utsläpp.

De sociala förhållanden: Ta hand om dina medarbetare så kommer  de ta ta hand om dina kunder. Ett företag som ej har goda fysiska och psykiska arbetsförhållanden är en osund arbetsplats. Den kommer inte vara attraktiv för morgondagens medarbetare.

Vi på Elvin & Partners har verktyg och metoder för att arbeta med dessa perspektiv. Kontakta oss så berättar vi mer.