Om Elvin & Partners

Vi brinner för hållbara verksamheten där fokus är ekonomi, miljö och sociala frågor. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med många olika typer av organisationer där ni får ta del av våra erfarenheter.  Vi har erfarenhet av att internt arbete med verksamhetsfrågor och vet dess utmaningar. Externt ifrån har vi erfarenhet av externrevision och förstår standarderna på ett bra sätt.

Hållbara företag levererar bättre ekonomiskt resultat, har nöjdare medarbetare och arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Vi vill vara den leverantör som kan hjälpa er få en bättre verksamhet genom att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar.