Partners

Per Elvin Evin&Partners

Per Elvin

Per har lång erfarenhet som Kvalitets- och Miljöansvarig inom branscherna: Flyg, Fordon, Verkstad, Entreprenad och Brandskydd.

Som verksamhetskonsult inom Kvalitet, Miljö, Energi och Arbetsmiljö samt olika kvalitetsmetoder hjälper Per er med att rådgiva, implementera, driva och utbilda och revidera inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 och ISO 50001, Hållbarhetsredovisning samt BAS P/U.

Per är också revisionsledare för Svensk Certifiering Norden AB inom ledningssystem och hållbarhetsredovisning.

Epost: per.elvin@elvinpartners.se