Hållbarhetsrådgivning

Som rådgivare stödjer vi ert arbete för effektiv hållbarhet över tid

Vi stödjer och utvecklar ert hållbarhetsarbete vid behov av kravuppfyllnad enligt svensk lagstiftning, eller följsamhet till exempelvis branschstandardmetoder såsom GRI eller Eurhonet.

 • Svensk lagstiftning: När ett företag når en viss storlek behöver årsredovisningen komplettera med en hållbarhetsredovisning
 • GRI är ett effektivt verktyg som ger en mycket god status på ert hållbarhetsarbete.
 • Eurhonet är en branschstandard för främst allmännyttiga bostadsbolag som gör att ni kan jämföra er med branschkollegor.

Får att få ett effektivt hållbarhetsarbete krävs dock ett organiserat och långsiktigt arbete.

Checklista för Hållbart företagande

 • Ledningens engagemang i hållbarhetsarbetet.
 • Kunskap om relevanta lagar och förordningar inom miljö, arbetsmiljö och andra krav
 • Standard för styrning och eventuell redovisning
 • Krav från intressenter på hållbarhet
 • Aspektlista för hållbarhet för miljö och sociala frågor
 • Resurser och medvetenhet i er hållbarhetsorganisationen
 • Kompetens inom hållbarhetsområdet.
 • Målet i ert hållbarhetsarbete.
 • Processkunskap Hur inkludera hållbarhetsarbete i era egna processer och rutiner.
 • Organisation för ständiga förbättringar av ert hållbarhetsarbete.

Kontakta oss så berättar vi mer om faktorerna för ett effektivt hållbarhetsarbete.

Hållbar utveckling i Sverige och FN

Hållbar utveckling definieras av FN ”som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

FN´s agenda 2030

Enligt FN´s agenda 2030 – är 17 globala hållbarhetsmål framtagna för att styra i rätt riktning mot ökad hållbarhet.

Se https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

De svenska miljömålen och Agenda 2030

FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål. Flera av målen handlar om miljödimensionen hållbar utveckling, till exempel att hejda förlusten av biologisk mångfald. Sveriges miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Se www.sverigesmiljomal.se