Utbildning

Byggarbetsmiljösamordare; BAS-P/BAS-U
Denna lagstadgade endagarskurs hjälper er förstå lagen samt hur er organisation och medarbetare skall förstå rollen som BAS-P/U. En utbildning inom BAS P och BAS U ger dig goda kunskaper i arbetsmiljöarbete, roller, risker, AFSar och den mänskliga faktorn. Med de kunskaperna kan du känna dig trygg i rollen när du arbetar i ditt byggprojekt.

Målgruppen är: arbetsledare, BAS P och BAS U, Arbetsmiljöansvarig, Kvalitetsansvarig, Miljöansvarig, Beställare, Byggherrar, Byggledare, Entreprenörer, Projektörer, Projektledare m.fl.

Human faktor-utbildning

Den mänskliga faktorn visar sig i olika skepnader. Vår utbildning i den mänskliga faktorn hjälper er organisation att förstå organisationen, teamet, arbetsuppgiften och individens roll för att undvika att saker går fel.

Målgruppen är Chefer, arbetsledare, förstemän samt grupper som arbetar tillsammans.

Energi

Vår utbildning i ISO 50001, Energiledning ger er kunskap om standarden samt kunskap var energi kan sparas i verksamheten.

Hållbarhet

Vår Hållbarhetsutbildning ger er värdefull kunskap hur ni kan implementera ett hållbart tankesätt i verksamheten.

Miljö

Vi ger företagsanpassade kurser år som ger er värdefull kunskap om ISO 14001 och framgångsrikt miljöarbete.

Kvalitet

Vi ger företagsanpassade kurser som ger er värdefull kunskap om ISO 9001, kvalitetsarbete och ständiga förbättringar.