Hållbart företagande

Hållbar utveckling definieras av FN ”som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Vi hjälper er att utveckla ert arbete för ett hållbart företagande

Rådgivning och utveckling för hållbart företagande

Hållbarhetsredovisning

Hållbar utveckling i Sverige och FN