Några av våra kunder

Skälsätra bygg

Elvin & Partners bistår med rådgivning för effektiva verksamhetsprocesser samt har genomfört BAS-P/U för personalen.

PNR Nordic

Elvin & Partners har hjälpt PNR Nordc i uppbyggnaden av deras verksamhetssystem samt bistår dem i deras interna kvalitetsarbete. De är nu certifierade enligt ISO 9001:2015.

DAFO -rätt skydd mot brand

Elvin & Partners hjälper DAFO i deras kvalitets- och miljöarbete så att de upppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

GAVECO

Elvin & Partners är rådgivare till GAVECO så att de uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Bilkompaniet

Elvin & Partners stödjer Bilkompaniet att driva sitt ledningssystem för kvalitet och miljö.

MYSEC

Elvin & Partners hjälper Mysec i deras kontinuerliga kvalitets- och miljöarbete för att driva sitt certifierade ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Gösta Samuelsson

Elvin & Partners hjälper Gösta Samuelsson i deras kvalitets- och miljöarbete så att de upppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Senecta

Elvin & Partners hjälper SENECTA att bygga upp sitt ledningssystem för att kunna certifiera sig mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Bygma

Elvin & Partners genomför BAS P/U utbildningar för deras kunder.

Unipower

Elvin & Partner har hjälpt Unipower att bygga upp sitt ledningssystem för arbetsmiljö och genomför årliga uppföljningar av deras systematiska arbetsmiljöarbete.