ISO 14001 Miljöledningssystem

Ett ISO certifierat ISO 1401:2015 miljöledningssystem är en bra grund för att minska er verksamhets miljöbelastning. Att certifiera sig mot ISO 14001:2015 utan att ha era verksamhetsprocesser identifierande kommer dock ge er ett system som ibland saknar stabilitet.

Som er ISO-konsult för att implementera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 kommer ni ha stor nytta av vår breda erfarenhet från många branscher om hur ett effektivt miljöledningssystem kan fungera.

Kontakta oss så berättar vi mer om vår process för en effektiv implementering.

ISO 14001 Checklista

 • Högsta ledningens engagemang
 • Identifiera era förutsättningar och intressenter
 • Identifiera era lagar och förordningar
 • Upprätta en miljöaspektlista
 • Fastställ huvudprocesserna och implementera miljöaspekterna i processerna
 • Bestäm vilka som är processägare och ge dem ansvar och befogenheter
 • Styr och förbättra era processer avseende miljöprestanda
 • Bygg upp det ISO 14001-baserade ledningssystemet
 • Utbilda personalen
 • Internrevidera er verksamhet
 • Genomför en ledningens genomgång för att utvärdera ert ledningssystem