ISO-konsult för ISO 9001:2015, Kvalitetssystem

ISO 9001:2015 vara ett roligt och engagerande arbete för ert

Som er ISO-konsult hjälper vi er att förstå kraven i SO 9001:2015 på ett enkelt och självklart sätt.

Kraven i ISO 9001: 2015 är best practise från många kloka människors erfarenheter av hur en verksamhet bör organisera sitt ledningssystem. Detta för att ni skall nå era mål och göra kunderna till lojala och rekommenderande kunder.

Som er ISO-konsult finns lång erfarenhet från flertalet branscher och implementeringar och vi hjälper er tolka standardkraven.

Kontakta oss så berättar vi mer om vår process för en effektiv implementering.

ISO 9001 Checklista

  • Högsta ledningens engagemang
  • Identifiera era förutsättningar och intressenter
  • Fastställ huvudprocesserna
  • Bestäm vilka som är processägare och ge dem ansvar och befogenheter
  • Styr och förbättra era processer
  • Bygg upp det ISO 9001-baserade ledningssystemet
  • Utbilda personalen
  • Internrevidera er verksamhet
  • Genomför en ledningens genomgång för att utvärdera ert ledningssystem