Hållbarhetsredovisning och GRI

  • Vi hjälper er att utforma er Hållbarhetsredovisning enligt GRI eller EURONET-GR.
  • Andrapartsrevisioner av ert hållbarhetsarbete kan hjälpa er hitta förbättringsområden.
  • Vi stödjer er i ert arbete för att genomföra en hållbarhetsredovisning.

Vad är GRI, Global Reporting Initiative?

GRI, som är en förkortning av Global Reporting Initiative, har tagit fram riktlinjer för att redovisa organisationers hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt. I Sverige rapporterar alla statliga och många privata bolag sitt hållbarhetsarbete enligt GRI.

Mer information hittar du på GRI:s webbplats.

Hållbarhetsrådgivning

Vi hjälper er att starta igång ert hållbarhetsarbete så att det präglas av kraven i GRI och den svenska lagstiftningen.