photo-1502025144301-53091643d4fc

Ständiga förbättringar

Allt vi gör är att från att vi får ordern till leverans försöka ta bort det som inte skapar värde för kunden.

Att arbeta med förbättringar i processerna är grundläggande för effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet.

Verktyg som är effektiva är:

  • Lean är ett verktyg för att tillverka samma sak/ utföra samma tjänst men med utnyttjande av mindre resurser. Det är inte ett sätt att spara pengar genom att tillverka sämre saker/tjänster eller genom att göra samma sak med samma resurser fortare. Det är egentligen inte ens ett sätt att göra saker till högre kvalitet, även om just det brukar bli resultatet.
  • Lean manufacturing är ett väldigt kraftfullt verktyg för att genomdriva förbättringar, men är främst utvecklat för tillverkningsindustri. När man inför det inom processindustri behöver
    man i vissa fall tänka lite nytt. Vi vet hur man gör efter mångårig erfarenhet.
  • Lean six sigma, det är också viktigt att man inte glömmer bort när det är bättre att använda Six sigma som förbättringsverktyg, dvs att man använder rätt verktyg för rätt problem. Vi vet hur och när Six sigma är överlägset Lean.