joshua-newton-275881

Hållbarhetsredovisning

  • Vi hjälper er att utforma er Hållbarhetsredovisning enligt GRI eller EURONET-GR.
  • Andrapartsrevisioner av ert hållbarhetsarbete kan hjälpa er hitta förbättringsområden.
  • Vi stödjer er i ert arbete för att genomföra en hållbarhetsredovisning.