elvin och partners, elvin&partners, iso konsult, iso certifiering, iso9001, iso14001

Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U; utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö.

Datum 2017-11-14 och 2017-12-05

Kursens mål

Rollen som byggledare innebär att du måste ha rätta de kunskaperna för att kunna ansvara för en säker arbetsmiljö. Målet med BAS P/U utbildningen är att du ska känna dig trygg i rollen som BAS P/U när du arbetar i ett byggprojekt.

Efter kursen har du goda kunskaper i arbetsmiljöarbete och hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet också vilka risker som är vanliga och hur de kan åtgärdas, göra riskanalyser och har också kunskap inom områdena roller, AFS.ar och den mänskliga faktorn.

Kursinnehåll

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Kännedom om lagar och väsentliga AFS:ar
  • Kunna upprätta arbetsmiljöplaner
  • Veta vad en BAS P/U roll innebär och ansvarar för
  • Grundläggande Arbetsmiljökunskap
  • Praktiskt arbete med en arbetsmiljöplan
  • Riskanalys
  • Kontroll av entreprenörer
  • Mänskliga faktorn i arbetslivet

Kursen riktar sig till

Arbetsledare, BAS P och BAS U, Arbetsmiljöansvarig, Kvalitetsansvarig, Miljöansvarig, Beställare, Byggherrar, Entreprenörer, Projektörer m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursens längd

1 dag

Kursledare

Per Elvin

Pris

4.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Plats: Nacka Strand, Stockholm

Övrigt

Lunch ingår.
Du får en bekräftelse via e-post.
Gå 3 betala för två.
Kursavgiften betalas innan kursstarten.
Vid färre än 5 deltagare ställs kursen in.
Vid avbokning 2 veckor före kursstart återbetalas ej kursavgiften.

Kontaktperson

Per Elvin
Mobilnr: 076 315 14 64
e-mail: per.elvin@elvinpartners.se